Truyền thông

NHÀ PHỐ LỘT XÁC "HOÀN HẢO"

Dụng House được cải tạo lại để tạo ra một môi trường sống lành mạnh trong ngôi nhà và đồng thời làm tăng diện tích xanh của khu phố. Ngôi nhà vừa hài hòa với bối cảnh vừa có lợi thế tốt so với nhà phố kiểu cũ sẽ tạo ra xu hướng thay đổi trên quy mô lớn hơn, tăng diện tích xanh cũng như giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Sự thay đổi này mang lại lợi ích cho cả cộng đồng và cá nhân.

 

KIENTRUCMOI.VN

Các dự án khác