Truyền thông

Truyền thông

GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP MIỀN NAM VIỆT NAM.
TRAO GIẢI TẠI VĂN PHÒNG QUỐC HỘI PHÍA NAM TPHCM.
NGƯỜI NHẬN GIẢI:KTS PHAN BẢO HUY - GĐ KIẾN TRÚC MỚI.
NGƯỜI TRAO GIẢI : (ÔNG) NGUYỄN VĂN CƯỜNG - PHÓ VỤ TRƯỞNG VP CHÍNH PHỦ VIỆT NAM.