Truyền thông

CÙNG XÂY ƯỚC MƠ - TẬP 9: ANH MẪN

NHỮNG TÂM HỒN ĐỜ ĐẪN TRONG NGÔI NHÀ TỐI TĂM

5 mẹ con, gom lại tất cả sự già yếu và thần trí bất thường... cùng sống trong ngôi nhà tôn nẹp gỗ do hàng xóm thương tình dựng lên.
Bệnh tật như bóng tối mù mịt trong nhà. Để có miếng ăn, các anh các chị phải bán vé số trong sự đờ đẫn, mang đôi dép đứt...và hành trình đó của họ đã đeo mang mấy chục năm nay...

Giờ đây, ánh sáng ngôi nhà đã đến và ánh sáng của những tâm hồn điên dại cũng sẽ như phép màu, được hoá giải để họ sống vui kiếp người.

 

KIENTRUCMOI.VN

Các dự án khác