Truyền thông

CÙNG XÂY ƯỚC MƠ - TẬP 8: GIA ĐÌNH ANH HỒNG - CHỊ MINH

NGÔI NHÀ ĐẸP VÀ NHỮNG GƯƠNG MẶT NGỜI SÁNG TẬN TUỴ, CẦN MẪN 

Bước vào đêm sâu. Giữa lưng chừng khuya, người thanh niên làm chồng làm cha đi cạo mủ cao su trong bạt ngàn đất và cây im lìm sương phủ, vắng tanh...

Người vợ và hai con ngủ . Giấc ngủ con bao năm lớn lên ngoài vòng tay mẹ... cách ly , mùi thương ngập ngừng...dù gần gụi mà cứ phải xa rời... chỉ vì : bệnh đeo mang cầm buộc sự sống và yêu thương chồng vợ, mẹ con...

 

KIENTRUCMOI.VN

Các dự án khác