Truyền thông

CÙNG XÂY ƯỚC MƠ - TẬP 6: ANH NGUYỄN VĂN CHIẾM - ĐỒNG THÁP

NHỮNG CUỘC ĐỜI SỐNG VỚT BÊN MÙA NƯỚC NỔI

Họ sống bằng con ốc và những con cá chết làm mắm. Bao mùa nước nổi qua, họ vẫn nghèo. cái nghèo thấy đơn thuần đó, nhưng gượng biết bao nhiêu để tồn tại được với miếng cơm nho nhỏ. Và quan trọng nhất là cùng an hòa sống trong cảnh nghèo, để những đứa con đến trường, và viết những câu chuyện bớt nghèo trong tương lai...

 

KIENTRUCMOI.VN

Các dự án khác