Truyền thông

CÙNG XÂY ƯỚC MƠ - TẬP 11: CHÁU GIA HUY

MẸ ĐÃ CHIẾN ĐẤU CÙNG CON....

Gia đình anh NGUYỄN VĂN NHƠN - CHỊ CHÂU THỊ KIM THANH và hai con Gia Hân (2001), đặc biệt là Gia Huy (2008) bị bẩm sinh điếc câm đang được học tại trường chuyên biệt Anh Minh (quận Bình Thạnh).

 

KIENTRUCMOI.VN

Các dự án khác