Tin tức

CHUNG CƯ "DÂY LEO" APARTMAN 18 / AYTAC ARCHITECTS

CHUNG CƯ "DÂY LEO" APARTMAN 18 / AYTAC ARCHITECTS
Apartman 18 là công trình nhà ở cao cấp 10 tầng tại Erenkoy, Istanbul; được xây dựng với mục đích bày tỏ sự tôn trọng với những ruộng nho của Erenkoy - đã hoàn toàn bị phá hủy do quá trình phát triển và bê tông hóa thành phố với sản phẩm là những khối chung cư sản xuất hàng loạt sau những năm 1970.