Hoạt động công ty

BÀN GIAO BẢN VẼ THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ ANH TRÍ

BÀN GIAO BẢN VẼ THIẾT KẾ NỘI THẤT  NHÀ ANH TRÍ
Sau khi ký hợp đồng thiết kế thì ngày 17/04/2017 vừa qua anh Trí đã đến công ty và KTS.Thanh Ca đã bàn giao bản vẽ thiết kế nội thất cho anh. Cũng trong buổi bàn giao bản vẽ thiết kế nội thất chúng tôi có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh.

KÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG NHÀ ANH HÙNG

KÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG NHÀ ANH HÙNG
Ngày 04/04/2017 vừa qua anh Hùng đã tới công ty ký hợp đồng thiết kế và đi đến ký hợp đồng thi công vào ngày 10/04/2017. Cũng trong buổi ký hợp đồng, chúng tôi có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh.

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ ANH DOANH

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ ANH DOANH
Ngày 09/04/2017 vừa qua thì KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu đã đến và ký hợp đồng thiết kế nhà anh Doanh. Cũng trong buổi ký hợp đồng, chúng tôi có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh.

KÝ HỢP THIẾT KẾ NHÀ ANH HÙNG

KÝ HỢP THIẾT KẾ NHÀ ANH HÙNG
Ngày 04/04/2017 vừa qua anh Hùng đã tới công ty ký hợp đồng thiết kế. Cũng trong buổi ký hợp đồng, chúng tôi có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh.

KÝ HỢP THIẾT KẾ NHÀ CHỊ HÀ QUẬN 9

KÝ HỢP THIẾT KẾ NHÀ CHỊ HÀ QUẬN 9
Ngày16/01/2017 vừa qua sau khi ký hợp đồng thiết kế được 1 tuần chị Hà có đến công ty Kiến Trúc Mới để trao đổi về phương án thiết kế nhà của chị. Cũng trong buổi trao đổi đó chúng tôi có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng chị.

KÝ HỢP THIẾT KẾ NHÀ ANH HIẾU VŨNG TÀU

KÝ HỢP THIẾT KẾ NHÀ ANH HIẾU VŨNG TÀU
Ngày 09/01/2017 vừa qua KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu đã đến khảo sát và ký hợp đồng thiết kế nhà anh Hiếu ở Vũng Tàu. Cũng trong buổi ký hợp đồng đó chúng tôi có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh.

KÝ HỢP THIẾT KẾ NHÀ CHỊ NGHĨA QUẬN 4

KÝ HỢP THIẾT KẾ NHÀ CHỊ NGHĨA QUẬN 4

Ngày 06/01/2017 vừa qua KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu đã đến và khảo sát nhà chị Nghĩa ở Quận 4. Cũng trong buổi khảo sát đó chị Nghĩa đã ký hợp đồng thiết kế và chúng tôi đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng chị.