Hoạt động công ty

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHỊ THẢO

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHỊ THẢO
Ngày 17/08/2017 vừa qua KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu đã đến và ký hợp đồng thiết kế tại nhà chị Thảo. Cũng trong buổi ký hợp đồng, KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng chị.

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHỊ TRÂN

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHỊ TRÂN
Ngày 09/08/2017 vừa qua vợ chồng chị Trân đã đến VPĐD tại 97 Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú để ký hợp đồng chính thức với Kiến Trúc Mới. Cũng trong buổi ký hợp đồng, KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng chị.

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHỊ HỒNG

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHỊ HỒNG
Ngày 07/08/2017 vừa qua KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu đã đến và ký hợp đồng thiết kế tại nhà chị Hồng. Cũng trong buổi ký hợp đồng, KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng chị.

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ ANH HIỀN

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ ANH HIỀN
Ngày 03/08/2017 vừa qua anh Hiền đã đến VPĐD tại 97 Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú để ký hợp đồng chính thức với Kiến Trúc Mới. Cũng trong buổi ký hợp đồng, GĐ. KTS. Phan Bảo Huy đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh.

KÝ HỢP THIẾT KẾ NHÀ CHỊ THÚY

KÝ HỢP THIẾT KẾ NHÀ CHỊ THÚY
Ngày 28/07/2017 vừa qua GĐ. KTS. Phan Bảo Huy đã đến và ký hợp đồng thiết kế tại nhà chị Thúy. Cũng trong buổi ký hợp đồng, GĐ. KTS. Phan Bảo Huy đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng chị.

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHỊ THOA

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHỊ THOA
Ngày 28/07/2017 vừa qua chị Thoa đã đến VPĐD tại 97 Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú để ký hợp đồng chính thức với Kiến Trúc Mới. Cũng trong buổi ký hợp đồng, KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng chị.

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ ANH PHI

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ ANH PHI
Ngày 22/07/2017 vừa qua KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu đã đến và ký hợp đồng thiết kế tại nhà anh Phi. Cũng trong buổi ký hợp đồng, KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh.

KÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG NHÀ ANH TÂM

KÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG NHÀ ANH TÂM
Ngày 20/07/2017 vừa qua, GĐ. KTS. Phan Bảo Huy đã đến và ký hợp đồng thi công tại nhà anh Tâm sau khi đã ký hợp đồng thiết kế vào ngày 06/07/2017. Cũng trong buổi ký hợp đồng, chúng tôi đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh.

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ ANH TÂM

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ ANH TÂM
Sau một thời gian nhận được sự tư vấn từ KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu cũng như là tìm hiểu về công ty. Ngày 06/07/2017 vừa qua, anh Tâm đã chính thức ký hợp đồng thiết kế với Kiến Trúc Mới. Cũng trong buổi ký hợp đồng, chúng tôi đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh.

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHỊ MAI

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHỊ MAI
Ngày 06/07/2017 vừa qua chị Mai đã đến VPĐD tại 97 Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú để ký hợp đồng chính thức với Kiến Trúc Mới. Cũng trong buổi ký hợp đồng, GĐ. KTS. Phan Bảo Huy đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng chị.