Hoạt động công ty

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHỊ MAI

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHỊ MAI
Ngày 06/07/2017 vừa qua chị Mai đã đến VPĐD tại 97 Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú để ký hợp đồng chính thức với Kiến Trúc Mới. Cũng trong buổi ký hợp đồng, GĐ. KTS. Phan Bảo Huy đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng chị.

KÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG NHÀ ANH TÀI

KÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG NHÀ ANH TÀI
Ngày 29/06/2017 vừa qua, anh Tài đã đến VPĐD của công ty tại 97 Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú để ký hợp đồng thi công sau khi đã ký hợp đồng thiết kế vào ngày 23/06/2017. Cũng trong buổi ký hợp đồng, GĐ. KTS. Phan Bảo Huy có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh.

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ ANH TÀI

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ ANH TÀI
Sau 1 thời gian nhận được sự tư vấn từ KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu và tìm hiểu về công ty. Ngày 23/06/2017 vừa qua, anh Tài chính thức ký hợp đồng thiết kế với Kiến Trúc Mới. Cũng trong buổi ký hợp đồng, chúng tôi có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh.

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHỊ TRANG

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHỊ TRANG
Ngày 22/06/2017 vừa qua, GĐ. KTS. Phan Bảo Huy đã đến và ký hợp đồng thiết kế tại nhà chị Trang. Cũng trong buổi ký hợp đồng, chúng tôi có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng chị.

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHỊ DUNG

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHỊ DUNG
Ngày 06/06/2017 vừa qua, chị Dung đã đến VPĐD tại 97 Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú để ký hợp đồng chính thức với Kiến Trúc Mới . Cũng trong buổi ký hợp đồng, KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng chị.

KÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG NHÀ ANH TRÍ

KÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG NHÀ ANH TRÍ
Ngày 02/06/2017 vừa qua KTS. Phan Bảo Huy đã đến và ký hợp đồng thi công nhà anh Trí ở quận 12 sau khi đã ký hợp đồng thiết kế. Cũng trong buổi ký hợp đồng, chúng tôi có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh.

KÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG NHÀ ANH THẠNH

KÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG NHÀ ANH THẠNH
Ngày 29/05/2017 vừa qua anh Thạnh đã đến công ty để ký hợp đồng thi công sau khi đã ký hợp đồng thiết kế vào ngày 18/04/2017. Cũng trong buổi ký hợp đồng, KTS. Phan Bảo Huy có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh.

KÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG NHÀ CÔ LOAN

KÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG NHÀ CÔ LOAN
Sau 1 thời gian nhận được sự tư vấn từ KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu và tìm hiểu về công ty. Ngày 27/05/2017 vừa qua, cô Loan chính thức ký hợp đồng thi công với Kiến Trúc Mới. Cũng trong buổi ký hợp đồng, chúng tôi có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng cô.

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ ANH CHÂU

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ ANH CHÂU
Ngày 26/05/2017 vừa qua thì KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu đã đến và ký hợp đồng thiết kế tại nhà anh Châu. Cũng trong buổi ký hợp đồng, chúng tôi có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh.

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHÚ DŨNG

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHÚ DŨNG
Sau 1 thời gian nhận được sự tư vấn từ KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu cũng như là tìm hiểu về công ty. Ngày 19/05/2017 vừa qua, chú Dũng chính thức ký hợp đồng thiết kế với Kiến Trúc Mới. Cũng trong buổi ký hợp đồng, chúng tôi có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng chú.