Hoạt động công ty

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ ANH DOANH

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ ANH DOANH
Ngày 09/04/2017 vừa qua thì KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu đã đến và ký hợp đồng thiết kế nhà anh Doanh. Cũng trong buổi ký hợp đồng, chúng tôi có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh.

KÝ HỢP THIẾT KẾ NHÀ ANH HÙNG

KÝ HỢP THIẾT KẾ NHÀ ANH HÙNG
Ngày 04/04/2017 vừa qua anh Hùng đã tới công ty ký hợp đồng thiết kế. Cũng trong buổi ký hợp đồng, chúng tôi có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh.

KÝ HỢP THIẾT KẾ NHÀ CHỊ HÀ QUẬN 9

KÝ HỢP THIẾT KẾ NHÀ CHỊ HÀ QUẬN 9
Ngày16/01/2017 vừa qua sau khi ký hợp đồng thiết kế được 1 tuần chị Hà có đến công ty Kiến Trúc Mới để trao đổi về phương án thiết kế nhà của chị. Cũng trong buổi trao đổi đó chúng tôi có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng chị.

KÝ HỢP THIẾT KẾ NHÀ ANH HIẾU VŨNG TÀU

KÝ HỢP THIẾT KẾ NHÀ ANH HIẾU VŨNG TÀU
Ngày 09/01/2017 vừa qua KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu đã đến khảo sát và ký hợp đồng thiết kế nhà anh Hiếu ở Vũng Tàu. Cũng trong buổi ký hợp đồng đó chúng tôi có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh.

KÝ HỢP THIẾT KẾ NHÀ CHỊ NGHĨA QUẬN 4

KÝ HỢP THIẾT KẾ NHÀ CHỊ NGHĨA QUẬN 4

Ngày 06/01/2017 vừa qua KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu đã đến và khảo sát nhà chị Nghĩa ở Quận 4. Cũng trong buổi khảo sát đó chị Nghĩa đã ký hợp đồng thiết kế và chúng tôi đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng chị.

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ ANH THỊNH

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ ANH THỊNH
Qua trao đổi vài lần về phương án thiết kế mặt tiền nhà với KTS.Nguyện, ngày 04/01/2017 vừa qua anh Thịnh chính thức ký hợp đồng với Kiến Trúc Mới. Cũng trong buổi ký hợp đồng, chúng tôi có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh.