Hoạt động công ty

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ ANH NHÂN

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ ANH NHÂN
Ngày 01/09/2017 vừa qua thì KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu đã đến và ký hợp đồng thiết kế nhà anh Nhân. Cũng trong buổi ký hợp đồng, chúng tôi đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh và gia đình.

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHỊ MAI

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHỊ MAI
Ngày 25/08/2017 vừa qua, KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu đã đến và ký hợp đồng thiết kế tại nhà chị Mai. Cũng trong buổi ký hợp đồng, KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng chị.

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ ANH MINH

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ ANH MINH
Ngày 23/08/2017 vừa qua GĐ. KTS. Phan Bảo Huy đã đến và ký hợp đồng thiết kế tại nhà anh Minh. Cũng trong buổi ký hợp đồng, GĐ. KTS. Phan Bảo Huy đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh.

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHỊ THẢO

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHỊ THẢO
Ngày 17/08/2017 vừa qua KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu đã đến và ký hợp đồng thiết kế tại nhà chị Thảo. Cũng trong buổi ký hợp đồng, KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng chị.

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHỊ TRÂN

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHỊ TRÂN
Ngày 09/08/2017 vừa qua vợ chồng chị Trân đã đến VPĐD tại 97 Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú để ký hợp đồng chính thức với Kiến Trúc Mới. Cũng trong buổi ký hợp đồng, KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng chị.

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHỊ HỒNG

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHỊ HỒNG
Ngày 07/08/2017 vừa qua KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu đã đến và ký hợp đồng thiết kế tại nhà chị Hồng. Cũng trong buổi ký hợp đồng, KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng chị.

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ ANH HIỀN

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ ANH HIỀN
Ngày 03/08/2017 vừa qua anh Hiền đã đến VPĐD tại 97 Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú để ký hợp đồng chính thức với Kiến Trúc Mới. Cũng trong buổi ký hợp đồng, GĐ. KTS. Phan Bảo Huy đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh.

KÝ HỢP THIẾT KẾ NHÀ CHỊ THÚY

KÝ HỢP THIẾT KẾ NHÀ CHỊ THÚY
Ngày 28/07/2017 vừa qua GĐ. KTS. Phan Bảo Huy đã đến và ký hợp đồng thiết kế tại nhà chị Thúy. Cũng trong buổi ký hợp đồng, GĐ. KTS. Phan Bảo Huy đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng chị.

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHỊ THOA

KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NHÀ CHỊ THOA
Ngày 28/07/2017 vừa qua chị Thoa đã đến VPĐD tại 97 Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú để ký hợp đồng chính thức với Kiến Trúc Mới. Cũng trong buổi ký hợp đồng, KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng chị.