Hoạt động công ty

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ (ÔNG) LÂM QUANG VINH

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ (ÔNG) LÂM QUANG VINH
Ngày 30/03/2018 vừa qua, kiến trúc sư Huỳnh Ngọc Hiếu đã đến và ký hợp đồng thiết kế nhà anh Vinh. Cũng trong buổi ký hợp đồng, Kiến trúc sư Huỳnh Ngọc Hiếu đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh.

HỢP ĐỒNG THI CÔNG (ÔNG) NGÔ ĐỨC THỊNH

HỢP ĐỒNG THI CÔNG (ÔNG) NGÔ ĐỨC THỊNH
Ngày 28/03/2018 vừa qua cũng trong buổi ký hợp đồng thiết kế anh Thịnh đã tiến đến ký hợp đồng thi công với Kiến Trúc Mới. Cũng trong buổi ký hợp đồng, Kiến trúc sư Huỳnh Ngọc Hiếu đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh.

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ (ÔNG) NGÔ ĐỨC THỊNH

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ (ÔNG) NGÔ ĐỨC THỊNH
Ngày 28/03/2018 vừa qua, anh Thịnh đã đến văn phòng của Kiến Trúc Mới tại 97 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú để ký hợp đồng thiết kế. Cũng trong buổi ký hợp đồng, Kiến trúc sư Huỳnh Ngọc Hiếu đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh.

HỢP ĐỒNG THI CÔNG (BÀ) PHẠM THỊ THU HỒNG

HỢP ĐỒNG THI CÔNG (BÀ) PHẠM THỊ THU HỒNG
Ngày 21/03/2018 vừa qua KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu đã đến và ký hợp đồng thi công tại nhà chị Hồng ở Gò Vấp. Cũng trong buổi ký hợp đồng, KTS. Huỳnh Ngọc Hiếu đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng chị.

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ (ÔNG) TRẦN DIỆC LONG

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ (ÔNG) TRẦN DIỆC LONG
Ngày 19/03/2018 vừa qua, vợ chồng anh Long đã đến văn phòng của Kiến Trúc Mới tại 97 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú để ký hợp đồng thiết kế. Cũng trong buổi ký hợp đồng, Kiến trúc sư Huỳnh Ngọc Hiếu đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng vợ chồng anh.

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ (ÔNG) TRƯƠNG UY LUẬT

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ (ÔNG) TRƯƠNG UY LUẬT
Ngày 10/03/2018 vừa qua Kỹ sư Trần Khoa Sỹ đã đến và ký hợp đồng thiết kế tại nhà anh Luật. Cũng trong buổi ký hợp đồng, Kỹ sư Trần Khoa Sỹ đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh.

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ (ÔNG) TRẦN TUẤN KHẢI

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ (ÔNG) TRẦN TUẤN KHẢI
Ngày 26/02/2018 vừa qua GĐ. KTS. Phan Bảo Huy đã đến và ký hợp đồng thiết kế tại văn phòng anh Khải. Cũng trong buổi ký hợp đồng, GĐ. KTS. Phan Bảo Huy đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh.

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ (ÔNG) TRUNG CHÍN NGHĨA

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ (ÔNG) TRUNG CHÍN NGHĨA
Ngày 25/02/2018 vừa qua GĐ. KTS. Phan Bảo Huy đã đến và ký hợp đồng thiết kế tại nhà anh Nghĩa. Cũng trong buổi ký hợp đồng, GĐ. KTS. Phan Bảo Huy đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng anh.

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ (ÔNG) VŨ TIẾN DŨNG

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ (ÔNG) VŨ TIẾN DŨNG
Ngày 24/02/2018 vừa qua GĐ. KTS. Phan Bảo Huy đã đến và ký hợp đồng thiết kế tại nhà chú Dũng. Cũng trong buổi ký hợp đồng, GĐ. KTS. Phan Bảo Huy đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng chú.

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ (ÔNG) TRẦN VINH KHÂM

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ (ÔNG) TRẦN VINH KHÂM
Ngày 24/02/2018 vừa qua GĐ. KTS. Phan Bảo Huy đã đến và ký hợp đồng thiết kế nhà chú Khâm. Cũng trong buổi ký hợp đồng, GĐ. KTS. Phan Bảo Huy đã có dịp chụp lại tấm hình lưu niệm cùng chú.